Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

GDPR

‘’SECRET DE SERVICIU’’ CONSIMȚĂMÂNT Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale I. Între Subsemnatul(a)………………………………………….cetatenie……………….. domiciliat ……………………………..……., Str...... ……………………………,nr………….,Bl……… . etaj………, Ap…………….Jud…………………………, legitimat cu CI seria ....................., nr. …………………, telefon nr…………………………, e-mail………………………..……..în calitate de persoană vizată și numit(ă) în continuare Subiect; și Firma: IF GRUP S.R.L., cu sediul în B-dul Mircea cel Bătrân, Bl. H6 parter, Localitatea Targoviste, Jud. Dambovita înregistrată la Oficiul Judetean al Registrului Comertului sub nr. J15/780/2003, Cod Unic de Identificare 15810242, reprezentată de dl. HUIU ILIE – administrator în calitate de Beneficiar a intervenit următoarea declarație de consimțământ. II. Obiectul consimtamantului: Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului (persoana vizată). III. Datele colectate; Datele colectate de la subiect sunt următoarele: nume si prenume; adresă domiciliu/resedinta; serie si numar carte de identitate; CNP; numar de telefon/ adresa de e-mail. IV. Scopul în care va fi utilizat consimtământul: Datele cu caracter personal vor fi necesare în scopul prelucrarii în vederea îndeplinirii unei obligatii legale (ex. completarea declaratiilor catre ANAF) sau alte institutii ale statului confom Art. 6 lit c din GDPR, sau prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract conform Art. 6 lit. b din GDPR. V. Drepturile subiectului: Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 şi poate interveni când dorește solicitând beneficiarului: informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor persoanei vizate, dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. VI. Menţiuni pentru subiect: Cu acordul subiectului, beneficiarul va colecta si prelucra datele cu caracter personal asa cum am arătat mai sus . Subiectul este de acord cu colectarea si prelucrarea datelor : DA ......... NU.......... VII. Valabilitate: Prezentul consimtământ este valabil pană la retragerea sa. Data Numele în clar și semnătura subiectului