Contractul cu clientul

CONTRACT 

de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
Nr……….. din……………... 

Părţile contractante: 
IF GRUP SRL-agentia Terra Express,cu sediul in Targoviste,judetul Dambovita,bld. Mircea cel Batran,Bl H6,Parter,Nr.Registrul Comertului J15/780/2003,CUI RO15810242,titulara Licentei de Turism 1288/28.02.2019 ,telefon 0245 210 199 ,e-mail: ifgrup2003@yahoo.com,reprezentata prin Dl. Ilie Huiu,in calitate de Administrator,denumita in continuare Agentia
si 
Domnul/Doamna…………………………………………………………….. domiciliat/domiciliata in ……………………………………………………………………………………………………………..telefon…………………………. E-mail…………………………………..posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria ….. Nr. ………. eliberat/eliberata de …………………..la data de ………………...in calitate de Calator/reprezentant al Calatorului,au convenit la incheierea contractului 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului il constituie comercializarea de catre Agentie a pachetelor de servicii turistice si a serviciilor asociate,pachete turistice inscrise in voucher,bilet de odihna,tratament,bilet de excursie,alt inscris anexat prezentului contract. 
Agentia poarta calitatea de Agentie de turism Intermediara conform legislatiei in vigoare si contractelor incheiate cu alte Agentii Organizatoare conform O.G 2/2018 art.3 . 
Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul ofera garantii in caz de insolventa facute de acesta sau pe seama sa. 


II. INFORMAREA SI INCHEIEREA CONTRACTULUI  
2.1 Contractul intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre Calator sau prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de calatorie,inclusiv in cazul serviciilor achizitionate prin mijloace electronice sau telefonic. Contractul inceteaza la data furnizarii prestarii serviciilor de calatorie conform documentelor de calatorie.

2.2 In cazul pachetelor de servicii achizitionate la distanta,acestea se considera acceptate astfel: 
a)exprimarea acordului/acceptului Calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de contact. 
 b)exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre Calator a unui avans sau integral a pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie.

 2.3 Informatiile furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului privin detaliile pachetului de calatorie face parte integranta din contract si nu mai pot fi modificate decat prin acordul ambelor parti.
 
2.4 Prezentul contract este pus integral la dispozitia Calatorului sub diverse forme:catalog,pliante,alte inscrisuri,site-ul Agentiei sau alte mijloace de copmunicare electronica (email,fax,etc.) astfel obligatia de informare a Calatorului a fost indeplinita prin inscrierea aceste informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documente fiscale furnizate de Agentie,nefiind necesara forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de calatorie conform art 7 alin 3 din O.G nr 2/2018. Fotografiile prezentate in cataloage,oferte speciale,site-urile si materiale publicitare sunt informative fara a influenta calitatea si cantitatea serviciilor contractate.


III. DOCUMENTE ANEXE LA CONTRACT 
 Documentele anexe la contract se constituie ca parte a acestuia astfel: 

a)Voucherul,biletul de excursie,biletul de odihna/tratament,bonul de comanda

b)In cazul actiunilor turistice,programul turistic 

c)Cataloage,pliante,oferte,alte inscrisuri ale Organizatorului puse la dispozitia Calatorului in format tiparit sau electronic 


 IV. PRET CONTRACT,AVANS SI MOD PLATA 
4.1 Pretul total al pachetului de calatorie este in cunatum de ………………...inclusiv toate taxele,comisioanele,tarifele si alte costuri supliementare suportate de agentie.  

4.2 Pretul este specificat in prezentul contract .
De asemenea el poate fi inscris in cataloage sau pliante puse la dispozitia Calatorului sau aflate pe site-ul Agentiei si in mijloace de comunicare electronica sai/sau pe factura. 

4.3 La incheierea contractului Agentia solicita un avans din pretul pachetului achizitionat,sau dupa caz plata integrala conform conditiilor mentionate de catre Agentiile Organizatoare partenere ,ce vor fi mentionate in Bonul de Comanda.

4.4 Platile se pot face in Euro sau Lei,cash,virament bancar sau plata cu cardul. Pentru platile in lei,cursul de schimb valutar se calculeaza dupa cursul B.N.R + 2%. 

4.5 Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie si vor fi trecute in contract sau anexele aferente acestuia.  

4.6 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul Agentiei sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri conform conditiilor transmise de Organizator.  

4.7 Plata pachetelor de calatorie externe aferente contractului se pot efetua intr-o singura moneda,in valuta specificata in contract sau in RON. 

4.8 Plata serviciilor turistice interne (cu locuri de desfasurare in Romania) se poate efectua cu vouchere de vacanta ,putandu-se completa in lei. Plata serviciilor turistice se face respectand OUG 8/2009 a normelor metodologice sianexelor acesteia. 


 V. OBLIGATIILE SI DREPTURILE AGENTIEI VANZATOARE

5.1 Agentia este obligata sa furnizeze Calatorului un Bon de Comanda numai in situatie ofertarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a Agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor Touroperatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice in care deja exista confirmare asupra rezervarii din partea altor Touroperatori,Agentia poate furniza turistului un Bon de Comanda doar daca va considera necesar. 
 Agentia isi rezerva dreptul de a schimba unilateral clauzele prezentului contract conform modificarilor propuse de catre Agentia Organizatoare astfel: 

5.2 Pretul contractului poate fi modificat in sensul majorarii sau micsorarii numai ca o consecinta directa a aschimbarilor legate de cel putin unul din urmatoarele aspecte: 

a) pretul transportului de pasageri ce rezulta din costul carburantilor sau altor cheltuieli aferente

b) nivelul taxelor si al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract,impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului,taxe turistice,taxe de aterizare,comisioane de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi.

c) cursul de scimb valutar daca este relevant in pachetul respectiv 

d) diverse taxe ce pot fi impuse de terti 

e) preturile stabilite in contract nu pot fi majorate in niciun caz in cursul celor 20 zile calendaristice care preced data plecarii 

5.3 Contractul poate fi modificat unilateral de catre Agentia Organizatoare conform clauzelor convenite in contract astfel: 

a) inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare sau pot fi modificate unilateral de Agentie daca ele sunt nesemnificative. 
Calatorul va fi informat in timp util,in mod clar si pe suport durabil. 

5.4 In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia Organizatoare constata ca nu le poate realiza,aceasta este obligata la una din urmatoarele aliniate: 

a) sa ofere Calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,fara majorarea pretului,respectiv serviciile turistice oferite sa fie de acceasi calitate si cantitate. 

b) sa restituie Calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei. 

c) in cazul in care nu pot fi oferite Calatorului alternative corespunzatoare sau turistul nu le accepta sin motive intemeiate,sa asigure fara costuri suplimentare ,transportul retur al Calatorului la locul de plecare si dupa caz despagubire pentru serviciile neprestate. 

5.5 Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract ,cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obigatiilor asumate prin contract se datoreaza Calatorului

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau imprejurari pe care nici Agentia nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita,inclusiv ,dar fara a se limita la: -modificarea companiei aeriene,de orar sau de itinerar,intarzieri in traficul mijloacelor de tansport,defectarea mijloacelor de transport,accident,blocaje,lucrari sau reparatii pe drumurile publice,nerealizarea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau o neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter),a pierderii de bagaje si altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorilor,in temeiul actelor normative specifice. 

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract,iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au caracter imprevizibil si inevitabil. 

5.6 Agentia este obligata sa furnizeze Calatorului in scris sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite (email,fax,sms) cu 7 Zile,dar nu mai putin de 3 zile inainte de data plecarii urmatoarele informatii: 

a) orele de plecari,locurile escalelor si legaturile,precum si,dupa caz,locul turistului in fiecare din mijloacele de transport.

b) denumirea ,sediul/adresa,numele de telefon si fax,adresele de mail,ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau detailistului,ori in lipsa acestora un numar de apel de urgenta care sa permita contactarea Organizatorului si /sau Detailistului.
 
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti,informatii care sa permita parintilor un contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului. 


 VI. OBLIGATIILE SI DREPTURILE TURISTULUI 
6.1 In cazul in care Calatorul nu poate participa la calatoria turistica indiferent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare,acesta poate cesiona contractul unei terte persoane care indeplineste conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat,cu obligatie de a anunta in scris Agentia cu cel putin 10 (zece) zile inaintea datei de plecare. In acest caz Calatorul care nu poate participa (cedentul),terta persoana (cesionarul) si Agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului fie cesionarului si niciodata Agentiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii precum si cesionarul sunt rezponsabili in mod solitar la plata pretului calatoriei si a eventualelort costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari sau alte costuri adiacente contractului in derulare. 

6.2 Serviciile turistice achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile O.U.G 8/2009 alin. 1 art 7 privind acordarea voucherelor de vacanta.  

6.3 In cazul sejururilor de odihna si /sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania,Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare al serviciilor:
-cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 11:00 a zilei de iesire inscrise pe documente (voucher,bilet de odihna si/sau tratament,bilet excursie,etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.
Repartizarea camerelor de hotel se face strict de catre unitatea de cazare,in functie de criteriile proprii si disponibilitatile in momentul cazarii,astfel incat nu se poate garanta numarul camewrei,etajul si/sau amplasarea,camere alaturate,etc.,exceptie facand cazurile in care unele solicitari au fost confirmate la achizitia pachetului turistic. Pentru pachete turistice in afara Romaniei,cazarea se face de regula incepand cu ora 14:00 a zilei de intrare si se incheie la ora 12:00.Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar,se considera a fi consumata 1 zi hoteliera/noapte de cazare.Aceasta este regula generala,insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel,localizare.Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la receptia hotelului revin ca obligatii ale Turistului.De asemenea sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata la receptia hotelului. 

6.4 In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10 % ,indiferent de motivele majorarii,Calatorul poate rezilia contractul unilateral fara nicio obligatie fata de agentie,aceasta avand obligatia la ramburasarea imediata a asumelor platite. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 3 zile calendaristice de la data primirii instiintarii prevazute la cap. V art 5.3 privind modificarile esentiale ale contractului turistic astfel: a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului  

6.5 In cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. V art. 5.3 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si Calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de contract.  

6.6 In cazul in care Calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul art.6.4 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare,Calatorul are dreptul la una din urmatoarele variante: 

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice,de calitate echivalenta sau superioara,propusa de Agentie  

b) sa accepte un pachet de servicii turistice cu o valoare mai mica,propus de Agentie cu rambursare imediata a diferentei de pret.  

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului 

 6.7 In toate cazurile mentionate la art. 6.6 Calatorul are dreptul sa solicite o despagubire,cuntumul careia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a Instantei de Judecata,pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial,cu exceptia cazurilor in care: 

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionata in contract iar Agentia a informat in scris (sau electronic) Calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii. 

b)anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile,independente de vointa celui care le invoca ale caror consecinte nu au putut fi evitate),in acestea nefiind incluse suprarezervarile,caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare,sau unor cauze prevazute la art. 5.5 alin. b. 

 c)anularea s-a facut din vina Calatorului

 6.8 Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment,in tot sau in parte contractul,iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila,este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia conform prevederilor Cap. Cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubire se poate ridica la maxim pretul pachetului de servicii turistice contractate. 

6.9 In cazul in care Calatorul solicita schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat sau structura camerelor (tipul de camera,modificarea datei de plecare sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul initial)aceasta echivaleaza cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare/renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile.In caz contrar,cererea nu este luata in considerare, Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor.  

6.10 Calatorul este obligat sa achite la receptia hotelului taxa de statiune,salubritate,precum si orice alte taxe locale,fara a pretinde despagubiri sau retunrarea sumelor la Agentie

6.11 Calatorul este obligat sa prezinte la receptia hotelului actele sale de identitate precum si documentele de calatorie eliberate de Agentie (voucher,bilet de odihna si/sau tratament,etc.). In cazul in c are Calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament,este obligat sa prezinte la receptia hotelului bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi.  

6.12 Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Agentie de turism,sunt in stricat responsabilitate a prestatorului local,sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie,iar Agentia de turism nu are nicio responsabilitate.  

6.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (calatoria impreuna cu minori,situatia in care numele Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerea ei,etc.) acesta are obligatia de a indeplini cerintele legale. Agentia recomanda consultarea site-ului Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro. In cazul in care Calatorul nu se informeaza cu privire la formalitatile suplimentare in vederea efectuarii calatoriei (acestea nefiind in sarcina Agentiei ,ex:calatoria cu minori,imputerniciri din partea parintelui sau reprezentantului legal,orice alte documente suplimenatre) Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor,al documentelor de calatorie,regimului vamal,sanitar,etc.,al tarilor de destinatie sau tranzitate. Agentia prin informatiile precontractuale ofera turistului informatii generale legate de documentele de calatorie,regimul vizelor,termene aproximative de obtinere a lor precum si suport in obtinerea lor acolo unde este posibil. 

6.14 Agentia de turism recomanda Calatorilor contactarea acesteia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orara de zbor,loc imbarcare,etc.) 

6.15 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti,conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

6.16 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport ,camera de hotel si bunurile dindotarea acetuia,ca un bun proprietar,potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube prodese sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestor obligatii. 

6.17 Calatorul are obligatia sa respecte locul,data si ora plecarii atat la dus cat si la intors,precum si locurile,datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic convenite cu ghidul sau Organizatorul. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele,vor fi suportate de catre acesta. 

 6.18In cazul in care Calatorul intrat pe teritoriu statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice,refuza sa se mai intoarca in Romania,iar autoritatile din tara respectiva face cheltuieli de orice natura cu acesta,Calatorul are obligatia de a suporta toate cheluielile. 


 VII. ANULARI,PENALIZARI,DESPAGUBIRI SI RESPONSABILITATI 

7.1 In cazul in care Calatorul renunta prin vointa sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract ,el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza: 

7.1.1 In cazul serviciilor turistice interne si externe panalizarile vor fi aplicate astfel: 

a) daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii penalitatile vor fi de 50 % din valoarea pachetului 

b) daca renuntarea se face in intervalu de 30-16 zile calendaristice inainte de data plecarii penalitatile vor fi de 80 % din valoarea pachetului 

c) daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice inainte de data plecarii valoarea penalitatilor este de 100 %.  

7.1.2 In cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii turistice in cadrul programelor speciale (ex. Early Booking,Black Friday,Last Minute)sau alte programe similare,indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea,penalitatile vor fi de 100 % din valoarea pachetului. 

7.2 In cazul in care plata pentru serviciile turistice interne a fost facuta partial sau integral cu vouchere de vacanta,panalizarea se va deduce in primul rand din valoarea voucherelor de vacanta.Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacantya se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii,diferenta nu se restituie nici in vouchere nici in numerar,turistul avand posibilitatea sa apteze pentru un alt serviciu intern.  

7.3 Termenul in care Calatorul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maxim 1 luna de la data rezilierii / deuntarii unilaterale a contractului de servicii turistice. In cazul in care Calatorul nu-si exprima optiunea in aceasta perioada,Agentia de turism nu-i mai ofera acestuia niciun pachet de servicii.  

7.4 In cazul in care Calatorul a contractat un pachet de servicii turistice si a achitat un avans dar nu se prezinta in termenul specificat in Bonul de Comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata,contractul se considera reziliat de drept iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate si retinerea penalizarilor prevazute la art 7.1.1 din prezentul contract. 

7.5 In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii turistice,Calatorului I se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi,precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 

7.6 Penalitatile echivalente cu cele indicate la art. 7.1.1 se aplica si in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp in aeroport sau locul de plecare,daca nu poate pleca in calatorie fiindca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriul tarii din alte motive ce tin de persoana acestuia. 

 7.7 Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia unde au fost achitate serviciile.In caz contrar,cererea de renuntare nu este luata in considerare.  

7.8 Agentia nu raspunde in situatie de greva,conflicte politice si de razboi,catastrofe,pericol public,atac terorist,embargou international,precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere.Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti de considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.  

7.9 Toate sumele mentionate la art 7.1.1 si 7.1.2 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de Turist ,fara a mai fi necesara interventia instantelor de judecata. 

7.10 Conform art 14.pct 1 O.U.G 2/2018 Agentia de turism Organizatoare (stipulata in Bonul de comanda) este responsabila pentru buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie,indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de acesta sau de un alt furnizor de calatorie.Calatorul informeaza fara intarzieri nejustificate,Agentia de turism Organizatoare in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie,tinand cont de circumstantele cazului – Art.14 pct. 6 OUG 2/ 2018. De asemeni poate adresa mesaje,cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului in mod direct Agentiei intermediare,acestea urmand a fi transmise Agentiei Organizatoare. 


 VIII. ASISTENTA RECLAMATII 
8.1 În cazul în care Calatorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai Touroperatorului). Datele de contact ale Agenţiei: 
Telefon: 0720 501 401 
Telefon: 0245 210 199 
E-mail: ifgrup2003@yahoo.com  

8.2 Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Calatorul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului eventualele solutionari,despăgubiri . Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane,la finalul programului,reclamatii despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. 


 IX. ASIGURARI,RAMBURSARI 

Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si /sau a sumelor achitate de acesta in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei Organizatoare la:  

a) Christian Tour -Polita Asigurare seria I nr 52071-Omniasig-valabilitate 30.03.2019-29.03.2020-afisata pe https://christiantour.ro/documente-utile -Polita Asigurare seria BN nr 000000988-City Insurance-valabilitate 06.12.2018-05.12.2019-afisata pe https://christiantour.ro/documente-utile 

b) Cocktail Holidays-Prompt Service SRL - Polita Asigurare seria I nr 51703-Omniasig-valabilitate 01.01.2019-31.12.2019-afisata pe https://www.cocktailholidays.ro/documente-certificari/polita-asigurare/ 

 c) Paralela 45 -Polita Asigurare seria I nr 51687-Omniasig din 25.11.2018 -Polita Asigurare seria I nr 53098-Omniasig din 25.01.2019 -Polita Asigurare seria BN nr 000001282-City Insurance din 25.11.2018 afisate pe https://www.paralela45.ro 

 d) Interra Travel- Polita Asigurare seria I nr 52606-Omniasig-valabila pana la 31.12.2019-afisata pe https://www.interra.ro/contact/ 

 e) Hello Holidays-Polita Asigurare seria IF-i nr 2988-German Romanian Assurance SA-valabila pana la 31.12.2019-afisata pe https://www.helloholidays.ro/uploads/polita-asigurare-2019.pdf 

 f) Paradise Travel Agency- Polita Asigurare seria I nr 51734-Omniasig-valabilitate 01.01.2019-31.12.2019-afisata pe https://www.paradise.ro/documente-agentie/ 

 g) Paradistours-Amarino SRL-Polita Asigurare seria IF-i nr 2953-German Romanian Assurance SA-valabila pana la 02.12.2019-afisata pe https://paradistours.ro/images/storage/docs/43d59704826d2898e9a2d9c6ef416933.pdf 

 h) Bibi-Touring - Polita Asigurare seria I nr 51245-Omniasig-valabilitate 20.11.2018-19.11.2019-afisata pe http://bibi-touring.ro/images/upload/files/polita_asigurare2019.pdf 

 I) Kusadasi - Polita Asigurare seria I nr 51683-Omniasig-valabilitate 22.10.2018-21.10.2019-afisata pe https://www.kusadasi.ro/suport/documents/1553683250.pdf 

9.2 Conditiile in care Calatorul va fi despagubit de societatea de asigurare sunt: 

9.2.1 In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea Calatorului acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurari prin telefon,sax sau email. In aceasta situatie societatea de asigurari nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere si de a le rambursa dupa intoarcerea Calatorului in Romania,in conditiile politei de asigurare incheiata intre Agentia Organizatoare si societatea de asigurari.  
9.2.2 In cazul in care Calatorul solicita contravaloarea sumelor achitate si /sau a cheltuielilor de repatriere,acesta trebuie sa trimita documente justificative catre Agentia Organizatoare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopia de pe respectivele documente. Calatorul poate solicita rambursarea sumelor achitate si /sau cheltuielilor de repatriere in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
 
9.2.3 Calatorul are obligatia de a notifica societatea de asigurare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,solicitarea adresata Agentiei Organizatoare privind rambursarea sumelor achitate si /sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 5 zile calendaristice de la data confirmarii de primire.  

9.2.4 In cazul in care in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificatice de catre Agentia Organizatoare ,Calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta,are loc evenimentul asigurat.  

9.2.5 In termen de 10 ( zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat,Calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare ,prin scrisoare recomandata cu confimare de primire cererea de despagubire insotita de documente justificative. 

9.2.6 Documentele justificative constau in principal in :
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice 
b) confimarile de primire precizate la pct. 9.2.2 , 9.2.3 , 9.2.5. 
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante,ordine de plata,etc.) in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Calator 
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare,in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. 
Societatea de asigurare are dreptul sa solicite Calatorului si alte documente justificative. 

9.2.7 Despagubire nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

9.2.8 Despagubirea va fi platita in 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la Calator.  

9.2.9 In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia Organizatoare plateste debitul catre Calator,acesta (Turistul) are obligatia de a restitui Asiguratorului despagubirea primita in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentia Organizatoare a sumelor reprezentand debitul.  

9.2.10 Facultativ,Calatorul are posibilitatea incheierii unor asigurari privind taxe de transfer,taxe de repatriere in caz de accidente,de boala sau deces,asigurari de bagaje,asigurari medicale sau unei asigurari storno necesara in cazul imposibilitatii participarii la programul turistic. 

9.3 Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in polietele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei,deoarece aceasta este doar un intermediar intre Calator si Asigurator. 


 X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) NR 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceeea ce priveste prelucrarea datelor cu carcter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii serviciilor de transport si/sau cazare solicitate.Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii prezentului contract de catre Agentie. De asemenea ,Calatorul,declara ca este titular al drepurilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc,dupa caz. 

10.2 Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele sale personale si dreptul de a corecta/modifica orice astefel de date,dreptul de opozitie,precum si dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii,portarea (mutarea) sau stergerea acestora.Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale,acesta se poate adrea Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei.
  
10.3 Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se face doar prin personalul propriu si accesul este limitat la acele persoane care indeplinesc,gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract. 

 10.4 In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu carcter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane fizice/juridice care presteaza serviciile de transport sau cazare necesare ,inclusiv in afara Uniunii Europene,dupa caz,situatie in care cor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora.De asemenea ,datele cu carcter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si,respectiv,sa primeasa astfel de informatii.  

10.5 Agentia de angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a: 
a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrarea date cu carcter personal proprii,cum ar fi: b)citire,copiere,modificare sau eliminare a suporturilor de stocare 
c) divulgarea,modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate 
d) utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrarea a datelor prin mijloace de transmisie date 
e) sa asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces 
f) inregistra cand si cui au fost communicate datele cu caracter personal 
g) se asigura ca,in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare,datele nu pot fi citite,copiate sau sterse fara autorizare 
h) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii / incaperi unde sunt prelucrate datele cu caracter personal  

10.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari,doar in situatia in care acest lucru este obligatoiur potrivit unor dispozitii legale. 


 XI. CLAUZE SPECIALE 
11.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate ,Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile,drepturile si obligatiile din prezentul contract,cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adrea https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts  

11.2 Agentia recomanda instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie,cu ajutorul careia turistii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera,dar este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate.  

11.3 Toate unitatile de cazare ,precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie,conform procedurilor interne si normativelor locale,acolo unde acestea exista,care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 

11.4 Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism ,stabilite pe teritoriul Romaniei este: Ministerul Turismului,Adresa : Bd. Dinicu Golescu nr 38,sector 1,Bucuresti,Poarta C/ Telefon: 004 021 303 78 37 , Fax : 004 021 303 78 93 Web: http://turism.gov.ro, E-mail : registratura@mturism.ro 

11.5 Orice comunicare intre parti,referitoare la indeplinirea prezentului contract,daca nu este stipulata altfel,trebuie sa fie transmisa in scris,iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta,curier,e-mail (confirmat in scris in toate cazurile). 


 XII. DISPOZITII FINALE 
 12.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

12.2 In toate cazurile in care Bonul de Comanda,parte integranta a prezentului contract,cuprinde alte prevederi care nu sunt in concordanta cu prevederile prezentului contract,prevederile Bonului de Comanda vor prevala.  

12.3 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 2 / 2018,privind pachete de servicii turistice si serviciile turistice asociate. 

 12.4 Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform legislatiei interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, dar diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 

12.5 Calatorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr 2/2018 . Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin telefon sau mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice. 

 12.6 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă prin serviciile S.A.L (solutionare alternativa a litigiilor), în caz contrar părţile urmand să se adreseze instanţelor de judecată. 


 IF GRUP SRL                                                                                                                                                   Calatorul
 Agentia de Turism Terra Epress                                                                                                           Nume/Prenume/Semnatura